Monitoring polega na wczesnym wykryciu i ewentualnym zwalczaniu szkodników w obiekcie przy użyciu środków mechanicznych i biotechnicznych. W monitoringu stosowane są urządzenia takie jak stacje deratyzacyjne, żywołapki na gryzonie, pułapki lepowe na owady biegające i latające, pułapki lejkowo feromonowe oraz lampy owadobójcze. Umieszcza się je w miejscach spodziewanej aktywności szkodników.

W skład opieki nad firmą wchodzi również:

  • dezynsekcja,
  • deratyzacja,
  • dezynfekcja,
  • fumigacja,
  • zamgławianie,
  • wystawianie kart kontroli po lustracji obiektu i urządzeń monitorujących (dla służb sanitarnych),
  • wystawianie protokołów po przeprowadzonej dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji lub fumigacji.

Ilość montowanych punktów monitorujących jest uzależniona od wielkości obiektu, jego otoczenia i charakteru produkcji lub rodzaju magazynowanego surowca. W skład stałej opieki wchodzą również konsultacje na temat zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

W celu pewnej i prawidłowej ochrony obiektu przed szkodnikami niezbędna jest jego kontrola w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz w miesiącu), by jak najwcześniej stwierdzić ewentualną obecność szkodników w obiekcie. Pozwala to na szybką reakcję i szybkie usunięcie szkodnika. Wszystkie działania, spostrzeżenia i zalecenia korygujące są wpisywane w odpowiednie karty kontroli, które są wystawiane po każdej naszej wizycie.


W całym województwie zabezpieczamy przed szkodnikami setki obiektów i prowadzimy ich stały monitoring. Chcesz mieć pewność, bezpieczeństwo i spokój od szkodników? Skorzystaj z naszej oferty!